Politica de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Editura Comoara Copilăriei are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Datele colectate de Editura Comoara Copilăriei sunt: Numele și prenumele, adresa, email și număr de telefon.

Scopul colectării datelor este:

– informarea Clienților privind expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă,
 
– trimiterea de Newslettere , prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS).

Citind Documentul ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor  garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

În baza unei cereri scrise, datată și expediată la adresa contact@comoara-copilariei.ro, vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

– rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte.

Informațiile Clienților cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțe judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.