Cel mai frumos titlu de doctor – MAMA

… copilul lăsat de capul lui face ruşine mamei sale.
Proverbele 29:15

Într-o zi, o femeie numită Anne a mers să-şi facă dosarul pentru permis de conducere. Când au întrebat-o care era profesia ei, avea un dubiu. Nu ştia cum să se considere. Funcţionarul insistă: ,,- Ceea ce v-am întrebat, este dacă aveţi un serviciu.” ,,- Sigur că da, am un serviciu”, exclamă Anne, “sunt mamă”. “Noi nu considerăm asta un serviciu. O să consemnez, casnică”, spuse funcționarul cu răceală.

O prietenă de-a Annei, Marta, auzi cele întâmplate şi căzu pe gânduri câtva timp. Într-o zi se află în aceeaşi situaţie. Persoana care o interoga era o funcţionară de profesie. Formularul era enorm şi interminabil. Prima întrebare, ,,Care este ocupaţia dvs.?” Marta se gândi puţin şi fără să ştie cum, răspunse: ,,Sunt doctor în dezvoltare infantilă şi în relaţii umane”. După ce a notat tot, tânăra funcţionară spuse: ,,Pot să vă întreb ce înseamnă că faceţi, mai exact?”

Cu mult calm, Marta explică: ,,Desfăşor un program pe termen lung, înăuntru şi înafara casei.” Gândindu-se la familia ei, ea continuă: ,,Sunt răspunzătoare de o echipă şi am primit deja 4 proiecte. Muncesc în regim de dedicare exclusivă. Marea exigenţă este de 14 ore/zi, uneori chiar până la 24 de ore.” Pe măsură ce îşi descria responsabilitatea, Marta observă creşterea tonului de respect în vocea funcţionarei.

Când se întoarse acasă, Marta fu primită de echipa sa: o fetiţă de 13 ani, alta de 7 ani, şi alta de 3 ani. Suind spre dormitoarele casei, ea auzi pe cel mai nou proiect al ei, un bebe de 6 luni, probând o nouă tonalitate a vocii.

Fericită, Marta îl luă pe bebe în braţe şi se gândi la gloria maternităţii, cu multitudinea de responsabilităţi şi orele interminabile de dedicare.
,,- Mamă, unde-mi sunt pantofii?”, ,,Mamă, mă ajuţi să-mi fac o fundă?”, ,,Mamă, bebe nu încetează din plâns”, ,,Mamă, vii mâine la şedinţă?”, ,,Mamă, mergem la cumpărături?”, ,,Mamă, mamă…”

Într-o lume unde se dă atâta importanţă titlurilor în care se cere mereu cea mai mare specializare în domeniul profesional, transformă-te într-o specialistă în arta de a iubi.

Mama este cea mai importantă persoană din viaţa unui copil. Relaţia dintre mamă şi copil datează încă din perioada intrauterină.
,,Mama este exemplul viu pe care copiii îl au necontenit în faţa ochilor, pe care-l urmăresc şi pe care-l imită. Obiceiurile mamei devin acelea ale copiilor, iar caracterul ei se reflectă vădit într-al lor.” (Samuel Smiles în Fii om de caracter)

Privirile, cuvintele şi acţiunile mamei aduc roade pentru veşnicie, iar salvarea sau ruina multora vor fi urmarea influenţei sale.
“Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii.” Filipeni 4:5
Cercetările ştiinţifice au demonstrat următoarele: ,,Cu cât mamele sunt mai autoritare şi dau directive copilului, cu atât mai puţin implicat este copilul şi cu atât mai multe emoţii negative adună şi manifestă faţă de mama sa.”
Copilul dispune de o percepţie corectă a tonalităţii cuvintelor, chiar dacă nu le înțelege, el simte – şi fără nici o explicaţie, în prealabil, a vreunui termen ,,urât sau ruşinos”, el va ştii să-l folosească , la momentul oportun.

,,Nuiaua şi certarea dau înţelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face ruşine mamei sale”. Proverbe 29:15
Nuiaua – aş spune, disciplina fără agresivitate fizică sau verbală şi certarea – educaţia în toate formele ei (începând cu teama de Domnul) dau înţelepciune, dar copilul lăsat de capul lui face ruşine mamei sale.

Influenţa şi exemplul mamei va afecta caracterul şi destinul copilului. Odată cu sângele dătător de viaţă, prin care copilul este hrănit şi i se construieşte chipul fizic, mama transmite copilului însuşiri mintale şi spirituale care au influenţă asupra minţii şi a caracterului lui.
Iochebed – femeia plină de credinţă a rămas în istorie prin copiii ei, trei lideri spirituali cu mare influenţă în Israel, Ana – femeia rugăciunii, nu poate fi uitată datorită fiului ei, Samuel, judecătorul incoruptibil, al lui Israel şi lista se poate continua cu multe nume.

Si influenţa negativă are efect pe termen lung. Rebeca – o mamă care a întărit comportamentul înşelător al fiului ei Iacov, sfătuindu-l şi chiar ajutându-l să-şi înşele tatăl. La rândul lui, Iacov a fost înşelat pe plan sentimental şi material, pentru că “ce seamănă omul, aceea va şi secera.” Galateni 6:7.

Sfera de lucru a mamei poate fi umilă, însă influenţa ei unită cu cea a tatălui dăinuieşte cât veşnicia.

Să ne luăm toţi specializarea de doctor în arta de a face viaţa mai frumoasă!
,,Să trăim frumos, ca în timpul zilei… nu în fapte de ruşine, nu în certuri şi în pizmă.”
Romani 13: 13
Nota: În pizmă = cu intenția de a supăra pe cineva; nemulţumire, ură, duşmănie, invidie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *